Revista Clínica Española Revista Clínica Española
Rev Clin Esp.2005;205:196-7 - Vol. 205 Num.4 DOI: 10.1157/13074171
Infarto renal, infarto cerebral y factor V Leiden
Renal infarction, cerebral infarction and Leiden factor V
M A. Sanz Hernándeza, P. Cubo Romanoa, J J. Puche Paniaguaa, E J. García Lamberechtsa, M. Ruiz-Yagüea
a Servicio de Medicina Interna III. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.
Rev Clin Esp.2005;205:196-7 - Vol. 205 Num.4 DOI: 10.1157/13074171